CHUYÊN MỤC SẢN PHẨM

 • Camera nghị định 10

 • Thiết bị định vị

 • Phụ kiện camera

 • MOBICAM-CMRGSHT
 • MOBICAM AI02
* Đầu ghi hình 4 kênh (4CH)
1. Độ phân giải 1080P (1.920 x 1.080 pixel)
2. Sử dụng mạng 2G/3G/4G (QCVN117)
3. Giám sát hành trình GPS (QCVN31)
4. Hỗ trợ thẻ nhớ SD đến 512Gb
5. Chuẩn nén H.265 giảm 50% dung lượng so với các thiết bị đang sử dụng chuẩn H.264
6. Đầu đọc thẻ (QCVN55) và Antena
+ Tặng kèm Esim với gói cước truyền ảnh chụp không giới hạn.
+ Tùy chọn với SIM data truyền video không giới hạn. Thay đổi sim thực hiện online
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Camera nghị định 10

 • Thiết bị định vị

 • Phụ kiện camera

 • MOBICAM-CMRGSHT
 • MOBICAM AI02
* Đầu ghi hình 4 kênh (4CH)
1. Độ phân giải 1080P (1.920 x 1.080 pixel)
2. Sử dụng mạng 2G/3G/4G (QCVN117)
3. Giám sát hành trình GPS (QCVN31)
4. Hỗ trợ thẻ nhớ SD đến 512Gb
5. Chuẩn nén H.265 giảm 50% dung lượng so với các thiết bị đang sử dụng chuẩn H.264
6. Đầu đọc thẻ (QCVN55) và Antena
+ Tặng kèm Esim với gói cước truyền ảnh chụp không giới hạn.
+ Tùy chọn với SIM data truyền video không giới hạn. Thay đổi sim thực hiện online
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Thiết bị GSHT 5GGPS
 • Thiết bị định vị 4GGPS V2
 • Thiết bị định vị 4GGPS V1
- Định vị không dây
- Điện áp: DC3V
- Sử dụng mạng 4G
- Tự động thức dậy vào thời gian đã đặt và ngủ sau khi gửi dữ liệu vị trí.
- Pin sử dụng 3 năm
Phù hợp cho phương tiện cho thuê xe, thiết bị dễ dấu kín và chống phát hiện bằng các thiết bị dò tìm.
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình
 • Cam gắn gương - 1080P
 • Cam đôi - 1080P
 • Cam gắn trong - 1080P
 • Cam led trợ sáng - 1080P
 • Cam gắn ngoài - hỗ trợ ánh sáng yếu 1080P
AHD Camera – Model: CM034
Camera giám sát gắn bên ngoài hoặc trong
- Độ phân giải 1080P
- Lens: 2.8mm
- Hỗ trợ ánh sáng yếu
- Kháng nước IP67
* Thích hợp quan sát hành trình